หนึ่งปณิธานความดี ถวายราชินีศรีแผ่น ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

June 2, 2017 Koppy 0

  ต้องของแสดงความยินดีกับท่านประธานชมรม คุณพ่อบุญรอด สาโสธร  อันสืบเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบประกาศเกียรติคุณ “หนึ่งปณิธานความดี ถวายราชินีศรีแผ่น” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย” ในฐานะผู้แสดงออกซึ่งจงความรักภักดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการตั้งปณิธานทำความดี ถวายแม่ของแผ่นดิน ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม […]

ถวายพระกรุนาดูน แด่พระธรรมโกษาจารย์

June 2, 2017 Koppy 0

ทางชมรมฯ ได้ถวายพระกรุนาดูน แด่พระธรรมโกษาจารย์  เพื่อนำไปบรรจุ ณ พิพิธภัณฑ์ของท่าน เพื่อให้เป็นสมบัติและของบูชาแก่คนรุ่นหลังให้ได้ศึกษาต่อไป  

ร่วมงานมอบรางวัลเกียรติยศ ระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) คนดี คิดดี สังคมดี

June 2, 2017 Koppy 0

งานมอบรางวัลเกียรติยศ ระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) คนดี คิดดี สังคมดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์    

พิธีถวายผ้าป่าร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

June 2, 2017 Koppy 0

ชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าที่วัดโนนหญ้าคา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ ซึ่งได้ปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินเกือบ 3 ล้านบาท   ประธาน รองประธานและกรรมการที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้   พลเอก ณพล – กุลิสราพ์  บุญทับ (รองสมุหราชองครักษ์) คุณโสภณ  ซารัมย์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) พล.อ. อภิชาติ  เทียบศรไชย (เสนาธิการกรมราชองครักษ์) […]