พิธีถวายผ้าป่าร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

ชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าที่วัดโนนหญ้าคา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ ซึ่งได้ปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินเกือบ 3 ล้านบาท

 

ประธาน รองประธานและกรรมการที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

 

  • พลเอก ณพล – กุลิสราพ์  บุญทับ (รองสมุหราชองครักษ์)
  • คุณโสภณ  ซารัมย์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)
  • พล.อ. อภิชาติ  เทียบศรไชย (เสนาธิการกรมราชองครักษ์)
  • คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธ์
  • พล.อ.สิทธิ  สิทธิมงคล (นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา)
  • คุณสุขสันต์  ยศะสินธุ์
  • พล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์  เตมียาเวส (อดีต ผบ.ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
  • คุณจารุวรรณ  ไชยยนต์ และครอบครัว
  • พล.ต.อ.บุญชัย  ชื่นสุชน
  • พล.ต.ท.ชัช  กุลดิลก
  • คุณแม่ ดร.มาลินี  พุคยาภรณ์ (ประธานกลุ่มโรงเรียนในเครือไทย – เทค)
  • พลเอกวีระยุทธ  จิตต์ศิริ
  • พล.ท.มีชัย  ห้องริ้ว (อดีตรองแม่ทัพภาค 1)
  • พล.ต.อ.วุฒิ  พัวเวส
  • พล.อ.ท.วุฒิชัย  คชาชีวะ (รองเสธ.ทอ.)
  • พลอากาศโท ธงชัย  แฉล้มเขตร (ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน)
  • พล.ต.ท.รชต  เย็นทรวง
  • พล.ต.ท.ชัชวาล  สุขสมจิตร์
  • พล.ท.ตะหง่าน  สุจริต
  • คุณวินัย – คุณพรรณี  ปรัชญาธเนศกุล
  • พล.ต.ท.ดนัยธร  วงศ์ไทย (ผู้ช่วย ผบ.ตร.สนง.ตำรวจแห่งชาติ)
  • คุณวิทยา  อินาลา (ส.ว.)
  • พล.ท.อัครชัย  จันทรโตษะ (เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร)
  • พล.ต.ต.สกลเขต  จันทรา (ภักดี 32)
  • คุณสุทธิ  จงเจียมจิตต์ (นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ TV.7)
  • พล.อ.ต.อานนท์  จารยะพันธุ์
  • คุณประเสริฐ  โกศัลวิตร (อธิบดีกรมการข้าว)
  • คุณธวัชชัย  ไทยเขียว (อธิบดีกรมพินิจ)
  • คุณยุวดี  บุญครอง (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย เทเลวิชั่น แอนด์ มีเดีย จำกัด)
  • คุณพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า (ผู้ว่าฯ จ.ปทุมธานี)
  • คุณกฤษณพร  เสริมพานิช (อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์)
  • พล.ต.ต.พินิต  มณีรัตน์
  • คุณจิตตวุฒิ  ลิ้มศิริเศรษฐกุล
  • คุณมงคล  สุระสัจจะ (อธิบดีกรมการปกครอง)
  • คุณนภดล  ธรรมวัฒนะ (Chairman Body Glove (Thailand) Co.,Ltd.)
  • อาจารย์ไพจิตร  ศุภวารี (ประธานสมัชชาศิลปินแห่งประเทศไทย)
  • คุณมานพ  โตการค้า (President IPM TV Co.,Ltd.)
  • คุณสิทธิชัย  ทรัพย์เหลือหลาย (ประธานกรรมการ บจ.ซุปเปอร์ ซัน อินดัสตรี,บจ.ทิพากรปิโตเลียม,บจ.เอส.เค.พี.คอนสตรัคชั่น)(คุณเว้ง)
  • คุณวิบูลย์  ลีรัตนขจร (บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด)
  • คุณสันติชัย  เฮงสุทธิ์ (นายกกิตติมศักดิ์ศาลเจ้าพ่อเสือแฮปปี้แลนด์)
  • คุณเทวา  อัครภูษิต (อุปนากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย)
  • คุณทัฬห์  จรัสธนกิจ    คุณดำรง  เก่งรุ่งเรืองชัย
  • คุณฉลอง  ภักดีวิจิตร (ประธานบริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิล์ม จำกัด)
  • คุณโชติ  นรามณฑล (รองประธานมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน)
  • คุณพิทักษ์  จตุพรหมวงศ์ และครอบครัว (กอ.รมน.50)
  • คุณชาตรี ศรียาภัย (นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย)
  • พ.ต.อ.สมศักดิ์  วิมานรัตน์ (ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ)
  • คุณเสรี  สุวรรณภานนท์ และครอบครัว (อดีตสมาชิกวุฒิสภา. สำนักกฎหมายเสรี)
  • คุณชวลิต  มีศรีสุข และครอบครัว (พี่เปี๊ยก)(กอ.รมน.50, หัวหน้ากรมวังที่ประทับ พระราชวังสวนจิตรลดารโหฐาน)
  • พล.ต.ต.ประจวบ  เปาอินทร์ (อดีต ผบ.น.4. อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข)
  • พล.ร.ต.ชุมพล  วงศ์เวคิน และครอบครัว  (เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ)  พ
  • .ต.อ.ดร.อดิศักดิ์ – ดร.นงลักษณ์  ชื่นชู และครอบครัว
  • Mr.Lee Chin Hock (ประธานบริษัท มายน์เวย์ ไบโอ ยูเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด)
  • คุณสิทธิฉันท์  วุฒิพรกุล (ร้านรสดีเด็ด)
  • อัยการกฤษณ์ชเทพ  ทองสิน (ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด)
  • คุณบุตรดา – คุณเกศแก้ว  ศรีเลิศชัย (ผู้สื่อข่าวอาวุโสกองบรรณาธิการ น.ส.พ.เดลินิวส์)
  • คุณอนันต์  นิลมานนท์ และครอบครัว (นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย)
  • ดร.วินัย  พันธุรักษ์ และครอบครัว (นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
  • คุณเบ็ญจวรรณ – คุณกานต์สินี  บุษยะโพธินันท์ (เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย)
  • คุณอริยสิริ  พิพัฒน์นรา (บก.น.ส.พ.รายเดือน “แฉเพื่อไทยใสสะอาด”)
  • คุณเดชสกุล-คุณชญาภา  ผานิตพจมานและครอบครัว
  • คุณธวัชชัย  เฟื่องอนันต์ (บก.บห.น.ส.พ.รายเดือน “แฉเพื่อไทยใสสะอาด”)
  • คุณณัฐธยาน์  อธิวาสน์พงศ์ และครอบครัว
  • คุณสุภาพชาย  บุตรจันทร์ และครอบครัว (รองผู้จัดการข่าว BBTV.7)
  • คุณจักรพันธ์  กีคนินันนทปรีชาและครอบครัว
  • คุณศักดินา  รักษ์อุดมการณ์ และครอบครัว (ป๋าแหง็ม) (รายการข่าง “ช่วยชาวบ้าน” BBTV.7)
  • คุณเอกชัย  ไกรเทพ และครอบครัว (ผู้สื่อข่าวบันเทิง น.ส.พ.สยาม – ดารา)
  • คุณสุทิน  วิกัยกิจ และครอบครัว
  • คุณโสฬสชาติ  แดงแสงส่ง และครอบครัว (พสบ.ทอ.2, สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร)
  • คุณวิชัย  กุลวุฒิวิลาศ (พสบ.ทร.4)
  • คุณเกศกมล  มุ่งหมาย (แป้งเปาโล)(กรรมการผู้จัดการ หจก.สไมล์ภัณฑ์)
  • คุณพิสิฐพล  ศิวะ (ยุทธ)(กรรมการผู้จัดการ Y.M.SHOW)
  • ร.ต.ท.อนุสรณ์  จันทศร (ต.ร. ท่องเที่ยว)
  • คุณบัญญัติ  โตวรพันธ์ และครอบครัว (พสบ.ทร.4, กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.บี.อินเตอร์กรุ๊ป)
  • คุณเฉลิมเกียรติ  สมหวัง (Executive Editor Daradaily  Daradaily Tabioid)
  • คุณไกรศรี  ตั้งจิตร่วมบุญ และครอบครัว
  • คุณประชา – คุณนันทารัตน์  บุญเพ็ชร์ (พี่ต๋อง)
  • คุณรัชชานนท์  บุญเพ็ชร์ (บุตร) (กรมพัฒนาที่ดิน)
  • คุณศักดิ์พงศ์  อัครจิตรานนท์ (กอ.รมน.50)
  • คุณธารารัตน์  อัครจิตรานนท์ และครอบครัว (สมเจริญเฟอร์นิเจอร์)
  • คุณอำนวย  รุ่งเรือง (ส.บ.ท.) (บรรณาธิการนิตยสารดาราภาพยนตร์)
  • คุณสมชาย – คุณเบญจวรรณ  รังษีธนานนท์ และครอบครัว (พสบ.ทอ.1, พสบ.ทร.4, 3A Marketing Co.,Ltd.)
  • คุณพงศ์พิพัฒน์ – คุณศิริจันทร์  พิพิทวิทยากุล (บริษัท ครอปแลนด์ จำกัด)
  • คุณโชคชัย – คุณพัชนี  โชติวัฒนาพงศ์ และครอบครัว (ร้านสุมานันท์, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ)
  • คุณชูเกียรติ  บัวผาง (กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ลิขสิทธิ์เซ็นเตอร์ เอ็มพี 3 โมไบเน็คเวิร์ค จำกัด)
  • คุณชายนพ  อิศราวุธกุล (ผู้สื่อข่าวบันเทิง น.ส.พ.สยามรัฐ)
  • พล.ตรีภุชพงษ์  พงษ์ศิริ (ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2)
  • คุณวรณัน  เทียนสุข (Project Manager, บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟ ไทยวิชั่น จำกัด)
  • คุณชัช  วรพล (ผู้อำนวยการสถาบันสอนการแสดง บ้านสร้างดาว)
  • คุณอุดม  กีรตินันทปรีชา (พสบ.ท.อ.3, ห้องอาการกระติ๊บ)
  • คุณณรงค์รัชช์  มั่นนิธิวรกุล และครอบครัว (พสบ.ท.อ.3, บริษัท เอ็มแอล ครีเอชั่น แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด)
  • คุณเบณ  กุลภัตศรุณ (พสบ.ทอ.6, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)
  • ร.อ.พิกุล – คุณวิยะดา  แย้มทัพ และครอบครัว (กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ฮาเลเดียม จำกัด (รักษาความปลอดภัย))
  • คุณชูรัช  จงเทียมเท่า
  • คุณพิทยา  ศรีบารมี
  • คุณธนวัฒน์  โปนุ้ย
  • คุณศุภิสรา  ธราวัฒน์รัศมี
  • คุณกุลนาถ  ศิลาอ่อน
  • คุณอัศวิน  รัตนประชา(ดารา)
  • บริษัท  มายน์เวย์ ไบโอ ยูเอ็น. (ไทยแลนด์) จำกัด
  • คุณบรรจง-คุณยุภา   อนันต์มานะ
  • คุณจักรพันธ์  กีรตินันนทปรีชา และครอบครัว (ร้านอาหารกระติ๊บ)
  • พ.อ.วราวุธ  สินวัต และครอบครัว (พี่แก้ว)
  • คุณซิม  ไล้ปิติ    ดาบตำรวจประเชิญ  รื่นอายุ (ร้านโรงเตี้ยม ชายคลอง)
  • คุณอุมาพร  นัยนานนท์    คุณฐาณิยา  พงษ์ศิริ (ก้อย)
  • คุณฐิตารีย์  ชัยคุณทวีชลธร (ฟาโรห์)(กรรมการประชาสัมพันธ์,สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย)
  • คุณภักดี  อาชาเทวัญ (ยัง)
  • คุณชลัท  เอกคณานุวงศ์ (ง้วน)
  • คุณสมศักดิ์  อรุณวัฒนภากูล
  • คุณอำนวย  พีระขำ
  • คุณศานติ  ศานติสมภพ (ตง)
  • คุณวีรินทร์ทิรา  นาทองบ่อจรัส
  • คุณธนินวัฒน์  พัฒนวีรคุณ
  • บริษัท  มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด
  • คุณสมยศ  มั่นนิธิวรกุล
  • คุณสุขสันต์  ยศะสินธุ์
  • คุณวันทนา  ปรัชญาธเนศกุล
  • คุณวันเพ็ญ  ถมประเสริญ
  • คุณสมนึก-คุณอำพันธ์  กิจโอสถ
  • คุณสมคิด-คุณอำนวย  กิจโอสถ
  • คุณน้อย-คุณบุญชู  แก้วศรี
  • คุณวิไลวรรณ  ศรีบุดดา
  • คุณวรีรัตน์  พงษ์นิธิวรากุล
  • คุณภัทรานิษฐ์  อภิธนหิรักษ์
  • คุณไตรสิทธิ์  จารุหิรัญศรีกุล
  • คุณละไม  วิชัยวงศ์
  • คุณนพอนันต์-คุณธนเสฏฐ์  จารุหิรัญศรีกุล
  • คุณวินัย-คุณใจทิพย์  ผลอุดม และครอบครัว
  • ครอบครัวอันสำราญ
  • คุณธัณย์จิรา  พงษ์ศิริรัตนา และครอบครัว
  • คุณประสิทธิ์-คุณสุรีย์  เทียมปโยธร
  • คุณม่ทองอยู่  นาคเสน
  • คุณบุญช่วย  เรียงสันเทียะ
  • คุณศุภวรรณ  กองผล
  • คุณบุญไตย์-คุณนิตยา  ศรีโครต และครอบครัว
  • คุณบุญเรือน  พุ่มเรือง และครอบครัว
  • คุณขวัญหทัย  จูมศรีราช และครอบครัว
  • คุณจิรกฤช-คุณหอมจันทร์  ลำเหลือ
  • คุณสมหมาย-คุณสุณีร์  ชูทรัพย์
  • คุณทิพยรัตน์  สุนทรารักษ์ และครอบครัว
  • คุณวรินทร-คุณพรรษชล  มนัสไชยกุล
  • ด.ต.ชลิต  ผ่องใส
  • ครอบครัวดิลกฤทธิ์ดำรง
  • คุณสุภาพร  แก้วจุลศรี
  • คุณเจริญ  ศิริพรชัยกุล
  • คุณนิพนธ์  บุญพึ่งบารมี
  • คุณไพโรจน์  บุดดาวงศ์
  • คุณอร-คุณผ่องพรรณ  อู่มั่น และครอบครัว
  • คุณทัศนี  ชมกลิ่น
  • กิจวัฒนา (เฮียชุ้ง)
  • คุณปราณี  วัฒโน
  • คุณนิลุบล  เทพรัตพชร
  • คุณวิสันต์  ปริญญานุสรณ์
  • คุณรสรินทร์  สุขสุวานนท์ (นุ้ย)
  • คุณประภาส-คุณวาสนา  คุณามาตย์
  • คุณไสว  อัครพรวินิจ
  • บริษัท  งานดี  จำกัด
  • คุณกิตติชัย  อินทร์นุรักษ์ และครอบครัว
  • คุณจำนง  เชียงขันธ์
  • คุณวีระชัย  สินธุเดชา (ร้านวีระชัยบริการ)
  • คุณนภดล  ถิระสุข
  • เอเย่นต์  บุญเลิศ  ดินแดง
  • คุณศักดิ์  ปากพนัง    คุณพิจิตรา  วงษา
  • คุณสดใส  รุ่งโพธิ์ทอง (ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม,อดีต ส.ว.)
  • คุณวิชาญน้อย  ลูกธนบุรี    คุณศักดิ์ชัย  ชำนาญแทน (ศักดิ์  ปากพนัง)
  • จ.ส.อ.พงศ์พรรณ  บุณคง (สัมพันธ์  พัทลุง)
  • คุณสมมาส  ราชสีมา
  • คุณพร  ปิยะโรม
  • คุณชุติมา  หลานย่าโม
  • น้องปรางค์  ศิภาพร
  • คุณคุณเสน่ห์  มณีนาก (ส.เมืองราช น.ส.พ.เอกรัฐ)
  • นุช ณัฐภัสสร  ชำนาญแทน
  • พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์  พรหมสวัสดิ์ (ผกก.สน.ลาดพร้าว)
  • พ.ต.ท.ขวัญชัย  บุญเพ็ชร
  • ด.ต.ไพโรจน์  จุลพล
  • คุณสมัย  พีรี
  • ด.ต.ปองปรีดา  บุญเพชร
  • ด.ต.จักรพงษ์  โพธิสิงห์    คุณบุญเลิศ-คุณทวี  ฮะบุญมี
  • คุณกวิล-คุณนิภา  กองเกตุใหญ่
  • คุณโสภณ-คุณรดา  โสภณชนากุล
  • คุณพิเชษฐ์-คุณชุติกาญจน์  สังข์ทอง
  • คุณประสิทธิ์  เขียวงาม
  • คุณวัชรวิชย์  นวกิจวิบูลย์
  • บริษัท  พาณิชพระนคร (2535) จำกัด
  • คุณพจรี  มั่นนิธิวรกุล
  • คุณจตุพล-คุณศรินญา  มั่นนิธิวรกุล
  • คุณเพ๊ชรไพลิน  มั่นนิธิวรกุล
  • ด.ช.พงศ์วิพัฒน์  มั่นนิธิวรกุล  ด.ญ.ฐิติกานต์  มั่นนิธิวรกุล      ด.ญ.ณัฏฐพัชร์  มั่นนิธิวรกุล อุทิศให้คุณพ่อเจ็งเซียะ  แซ่โง้ว
  • อุทิศให้คุณพ่อมั่นคง  มั่นนิธิวรกุล  อุทิศให้คุณแม่เลิศพร  มั่นนิธิวรกุล    หจก.เซ็นทรัลโปรอิ๊ง แอนด์วานิช
  • หจก.จ.วิวัฒน์  เซอร์วิส (1990) โดยคุณมาลี  มณีแสงเจริญชัย
  • บริษัท คลาสิคสแกน จำกัด
  • บริษัทแสงเจริญเปเปอร์จำกัด โดยคุณภัทรพล (คุณหมง)  ภานุทัศนาภร
  • คุณยุพิน-คุณบุญถิ่น-คุณสมฤดี  มานะเฝ้า
  • บริษัท ศรีวิเศษแอนด์ซันส์ จำกัด โดยคุณวณี  นำชวนชัย    คุณนันทรัชช์  นำชวนชัย
  • คุณโจ้  สุวรรณคำ
  • บริษัท สแตนดาร์ดโรล จำกัด
  • คุณวนิดา  จุนยะพันธ์ (บริษัท ศรีวิเศษแอนด์ซันส์ จำกัด)
  • ห.จ.ก. บางกอกซัพลายแอนด์กราฟิค โดยคุณนิคม  โกมุทธพงษ์
  • คุณสมชาย  มีพิษ และครอบครัว
  • คุณกฤษกรณ์  กังวาฬ และครอบครัว
  • คุณกันย์สินี  ดินสุวรรณกุล
  • บริษัท โอชิ ฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท เคมิโก้ จำกัด
  • หจก.บีวีเค ชิปปิ้ง โดยคุณบวรสมบัติพงศ์
  • คุณแม่เฮียงเน้ย  แซ่ตั้ง
  • คุณสุรชัย  เต็มญารศิลป์ และครอบครัว
  • คุณสุนิสา  เต็มญารศิลป์ และครอบครัว
  • คุณจุรี  สงวนดีกุล
  • คุณอังคณา  บวรสมบัติพงศ์
  • คุณพิดา  โชคสุขชลาลัย
  • คุณธนชัย  ม่วงพูล
  • คุณภูมินทร์  เพชรนิล
  • คุณพงษ์ศักดิ์  ใจธรรม
  • คุณวสันต์  เล็กขาว
  • คุณมานพ  สนอ่อง
  • คุณณัฐชัย  ม่วงพูล
  • คุณพัชรินทร์  ทองศรี
  • คุณสุเทพ  เวสประศาสตร์
  • คุณจารุภา  อุเทศ
  • คุณชาญวิทย์  โสภารัตน์
  • คุณเจริญ-คุณพัทธริกา  รัตนสนธิ
  • คุณสิทธิพล และครอบครัวเพชรนิล
  • คุณประพันธ์  ครรชิตวรกุล และครอบครัว
  • คุณสุวรรณา  พรจิตรจินดา
  • คุณวีระชัย  บวรสมบัติพงศ์
  • คุณประสิทธิ์  ก้องทวีภาล
  • คุณธนกฤษ  อัศวิษณุ
  • คุณปรีชา  มหัทธนะพงศธร
  • คุณนวรัตน์  บวรสมบัติพงศ์
  • คุณอี๊ด  มั่งคั่ง
  • คุณมาลี  บวรสมบัติพงศ์
  • คุณพินิจ  ชีพเลือศักดิ์
  • คุณศุภชัย  ตระนันทสิน
  • คุณวิชชา-คุณภารดี  ธรรมะจมร และครอบครัว
  • บริษัท เอ็น.ที.เอส.อิเล็คทรอนิคส์ โซลูชั่น จำกัด
  • คุณวาริศา  จิรกิจจำรูญ (หจก. ภูริญาเทรดดิ้ง)
  • คุณโชติ  จิรกิจจำรูญ
  • คุณรัตตินันท์  เรืองธรรมรัตน์
  • คุณพิมพ์นิภา  มั่นนิธิวรกุล
  • คุณเปรม  ตรีคำ
  • คุณธิติกร  อังเศวตรุ่งเรือง และครอบครัว
  • ร้านภัทรภัณฑ์ (แฮปปี้แลนด์)
  • คุณสัญชัย  อัศวศรีกุลธร
  • บริษัท  ศิวะไทย และครอบครัว
  • คุณศุภชัย-คุณดวงพร  ศิริเผาสุวรรณกุล และครอบครัว
  • คุณธรรมณุญ-คุณกนกกุล  คุณาปราโมทย์ และครอบครัว
  • คุณณัฐรัตน์  สิริโชติวิทยากร และครอบครัว
  • คุณปรางทิพย์  เลิศถิรกิจ
  • คุณสัมพันธ์-คุณระวีวรรณ  วรรณวัฒนา และครอบครัว
  • คุณกิมกี่  แซ่อึ้ง
  • คุณฉลาด-คุณจิตรา  ถนอมพืช
  • คุณโกมล-คุณกรรณิกา  เดชรุ่งเรือง
  • คุณวณีณัฐ  กิตติ์โชครัตน์
  • คุณชาญณรงค์  บุญเจริญ
  • บริษัท มั่นคงจงเจริญ จำกัด
  • คุณชัญชนันท์  จันทร์สุนิธิกร
  • คุณยงยุทธ  น้อยใจบุญ
  • คุณเทวี  ฉายะวรรณณ์
  • คุณณรงค์-คุณวรรณภา  จันทร์เรืองเพ็ญ
  • คุณประสงค์  จินตะเวช
  • คุณวัชรินทร์-คุณสุทธินี  โรจนนาพิช
  • คุณเยาวลักษณ์  ยิ้มทอง
  • คุณสมจำนวน-คุณรุจี  อิศรางกูร ณ อยุธยา
  • คุณญนี  สุนันทชัยกุล
  • คุณจันทิรา  ผลาเกษ และครอบครัว
  • คุณมานิตย์-คุณประพารัตน์  กาฬภักดี และครอบครัว
  • คุณสุทรรศน์-คุณทองก้อน  ประตูมณีชัย และครอบครัว
  • คุณสมเกียรติ  เรือนประภัสสร์
  • น.ท.มานะ  รายณะสุข
  • คุณคงฤทธิ์-คุณภัคจิรา  แดงโชติ
  • คุณทอง  เชื้อนาหว้า
  • บริษัท แบลลี่โฮ กราฟิค จำกัด

คณะกรรมการชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

  • นายบุญรอด     สาโสธร     ประธาน
  • นายพงษ์สวัสดิ์     แป้นทอง     รองประธาน
  • นายตระกูล     ขยันหา     รองประธาน
  • นายทองเปลว     จันทร์จรัส     รองประธาน
  • นายชุ่ม     ทรัพย์ผ้าพับ     รองประธาน
  • นายภาสกร     เมณฑ์กูล     รองประธาน
  • นายชัยบรรณชา     รูปคม     รองประธาน
  • นายอภิชาติ     รักพรม     เลขาธิการ
  • นางพรรณี     สาโสธร     เหรัญญิก
  • นายฉลวย     สุภาเกตุ     ปฏิคม
  • นายรุ่ง     ทิศกระโทก     นายทะเบียน
  • นางบังอร     จันทร์จรัส     บรรณารักษ์
  • นายอภิชน     รักพรม     ประชาสัมพันธ์
  • นายปัญญวัฒน์     จาบกระโทก     กรรมการ
  • นายพลกร     เทียมจิตร    กรรมการ
  • นายยุทธพงษ์     ผ้าผิวดี    กรรมการ
  • นายเขมวุฒิ     กำมะหยี่     กรรมการ
  • นายพงษ์ชัย     ภูสวัสดิ์เจริญ     กรรมการ
  • นายสุทธิพงษ์    สาฆ้อง    กรรมการ
  • นายนภดล    บุ่งนาแซง    กรรมการ
  • นายสุริยา    สุวรรณสอน    กรรมการ