หนึ่งปณิธานความดี ถวายราชินีศรีแผ่น ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

ต้องของแสดงความยินดีกับท่านประธานชมรม คุณพ่อบุญรอด สาโสธร 

อันสืบเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์

มอบประกาศเกียรติคุณ “หนึ่งปณิธานความดี ถวายราชินีศรีแผ่น”

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย”

ในฐานะผู้แสดงออกซึ่งจงความรักภักดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน

ด้วยการตั้งปณิธานทำความดี ถวายแม่ของแผ่นดิน

ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา