ร่วมงานมอบรางวัลเกียรติยศ ระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) คนดี คิดดี สังคมดี

งานมอบรางวัลเกียรติยศ ระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) คนดี คิดดี สังคมดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์