พิธีถวายผ้าป่าร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

ชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าที่วัดโนนหญ้าคา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ ซึ่งได้ปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินเกือบ 3 ล้านบาท

 

ประธาน รองประธานและกรรมการที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

 

 • พลเอก ณพล – กุลิสราพ์  บุญทับ (รองสมุหราชองครักษ์)
 • คุณโสภณ  ซารัมย์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)
 • พล.อ. อภิชาติ  เทียบศรไชย (เสนาธิการกรมราชองครักษ์)
 • คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธ์
 • พล.อ.สิทธิ  สิทธิมงคล (นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา)
 • คุณสุขสันต์  ยศะสินธุ์
 • พล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์  เตมียาเวส (อดีต ผบ.ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
 • คุณจารุวรรณ  ไชยยนต์ และครอบครัว
 • พล.ต.อ.บุญชัย  ชื่นสุชน
 • พล.ต.ท.ชัช  กุลดิลก
 • คุณแม่ ดร.มาลินี  พุคยาภรณ์ (ประธานกลุ่มโรงเรียนในเครือไทย – เทค)
 • พลเอกวีระยุทธ  จิตต์ศิริ
 • พล.ท.มีชัย  ห้องริ้ว (อดีตรองแม่ทัพภาค 1)
 • พล.ต.อ.วุฒิ  พัวเวส
 • พล.อ.ท.วุฒิชัย  คชาชีวะ (รองเสธ.ทอ.)
 • พลอากาศโท ธงชัย  แฉล้มเขตร (ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน)
 • พล.ต.ท.รชต  เย็นทรวง
 • พล.ต.ท.ชัชวาล  สุขสมจิตร์
 • พล.ท.ตะหง่าน  สุจริต
 • คุณวินัย – คุณพรรณี  ปรัชญาธเนศกุล
 • พล.ต.ท.ดนัยธร  วงศ์ไทย (ผู้ช่วย ผบ.ตร.สนง.ตำรวจแห่งชาติ)
 • คุณวิทยา  อินาลา (ส.ว.)
 • พล.ท.อัครชัย  จันทรโตษะ (เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร)
 • พล.ต.ต.สกลเขต  จันทรา (ภักดี 32)
 • คุณสุทธิ  จงเจียมจิตต์ (นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ TV.7)
 • พล.อ.ต.อานนท์  จารยะพันธุ์
 • คุณประเสริฐ  โกศัลวิตร (อธิบดีกรมการข้าว)
 • คุณธวัชชัย  ไทยเขียว (อธิบดีกรมพินิจ)
 • คุณยุวดี  บุญครอง (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย เทเลวิชั่น แอนด์ มีเดีย จำกัด)
 • คุณพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า (ผู้ว่าฯ จ.ปทุมธานี)
 • คุณกฤษณพร  เสริมพานิช (อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์)
 • พล.ต.ต.พินิต  มณีรัตน์
 • คุณจิตตวุฒิ  ลิ้มศิริเศรษฐกุล
 • คุณมงคล  สุระสัจจะ (อธิบดีกรมการปกครอง)
 • คุณนภดล  ธรรมวัฒนะ (Chairman Body Glove (Thailand) Co.,Ltd.)
 • อาจารย์ไพจิตร  ศุภวารี (ประธานสมัชชาศิลปินแห่งประเทศไทย)
 • คุณมานพ  โตการค้า (President IPM TV Co.,Ltd.)
 • คุณสิทธิชัย  ทรัพย์เหลือหลาย (ประธานกรรมการ บจ.ซุปเปอร์ ซัน อินดัสตรี,บจ.ทิพากรปิโตเลียม,บจ.เอส.เค.พี.คอนสตรัคชั่น)(คุณเว้ง)
 • คุณวิบูลย์  ลีรัตนขจร (บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด)
 • คุณสันติชัย  เฮงสุทธิ์ (นายกกิตติมศักดิ์ศาลเจ้าพ่อเสือแฮปปี้แลนด์)
 • คุณเทวา  อัครภูษิต (อุปนากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย)
 • คุณทัฬห์  จรัสธนกิจ    คุณดำรง  เก่งรุ่งเรืองชัย
 • คุณฉลอง  ภักดีวิจิตร (ประธานบริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิล์ม จำกัด)
 • คุณโชติ  นรามณฑล (รองประธานมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน)
 • คุณพิทักษ์  จตุพรหมวงศ์ และครอบครัว (กอ.รมน.50)
 • คุณชาตรี ศรียาภัย (นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย)
 • พ.ต.อ.สมศักดิ์  วิมานรัตน์ (ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ)
 • คุณเสรี  สุวรรณภานนท์ และครอบครัว (อดีตสมาชิกวุฒิสภา. สำนักกฎหมายเสรี)
 • คุณชวลิต  มีศรีสุข และครอบครัว (พี่เปี๊ยก)(กอ.รมน.50, หัวหน้ากรมวังที่ประทับ พระราชวังสวนจิตรลดารโหฐาน)
 • พล.ต.ต.ประจวบ  เปาอินทร์ (อดีต ผบ.น.4. อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข)
 • พล.ร.ต.ชุมพล  วงศ์เวคิน และครอบครัว  (เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ)  พ
 • .ต.อ.ดร.อดิศักดิ์ – ดร.นงลักษณ์  ชื่นชู และครอบครัว
 • Mr.Lee Chin Hock (ประธานบริษัท มายน์เวย์ ไบโอ ยูเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด)
 • คุณสิทธิฉันท์  วุฒิพรกุล (ร้านรสดีเด็ด)
 • อัยการกฤษณ์ชเทพ  ทองสิน (ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด)
 • คุณบุตรดา – คุณเกศแก้ว  ศรีเลิศชัย (ผู้สื่อข่าวอาวุโสกองบรรณาธิการ น.ส.พ.เดลินิวส์)
 • คุณอนันต์  นิลมานนท์ และครอบครัว (นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย)
 • ดร.วินัย  พันธุรักษ์ และครอบครัว (นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • คุณเบ็ญจวรรณ – คุณกานต์สินี  บุษยะโพธินันท์ (เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย)
 • คุณอริยสิริ  พิพัฒน์นรา (บก.น.ส.พ.รายเดือน “แฉเพื่อไทยใสสะอาด”)
 • คุณเดชสกุล-คุณชญาภา  ผานิตพจมานและครอบครัว
 • คุณธวัชชัย  เฟื่องอนันต์ (บก.บห.น.ส.พ.รายเดือน “แฉเพื่อไทยใสสะอาด”)
 • คุณณัฐธยาน์  อธิวาสน์พงศ์ และครอบครัว
 • คุณสุภาพชาย  บุตรจันทร์ และครอบครัว (รองผู้จัดการข่าว BBTV.7)
 • คุณจักรพันธ์  กีคนินันนทปรีชาและครอบครัว
 • คุณศักดินา  รักษ์อุดมการณ์ และครอบครัว (ป๋าแหง็ม) (รายการข่าง “ช่วยชาวบ้าน” BBTV.7)
 • คุณเอกชัย  ไกรเทพ และครอบครัว (ผู้สื่อข่าวบันเทิง น.ส.พ.สยาม – ดารา)
 • คุณสุทิน  วิกัยกิจ และครอบครัว
 • คุณโสฬสชาติ  แดงแสงส่ง และครอบครัว (พสบ.ทอ.2, สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร)
 • คุณวิชัย  กุลวุฒิวิลาศ (พสบ.ทร.4)
 • คุณเกศกมล  มุ่งหมาย (แป้งเปาโล)(กรรมการผู้จัดการ หจก.สไมล์ภัณฑ์)
 • คุณพิสิฐพล  ศิวะ (ยุทธ)(กรรมการผู้จัดการ Y.M.SHOW)
 • ร.ต.ท.อนุสรณ์  จันทศร (ต.ร. ท่องเที่ยว)
 • คุณบัญญัติ  โตวรพันธ์ และครอบครัว (พสบ.ทร.4, กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.บี.อินเตอร์กรุ๊ป)
 • คุณเฉลิมเกียรติ  สมหวัง (Executive Editor Daradaily  Daradaily Tabioid)
 • คุณไกรศรี  ตั้งจิตร่วมบุญ และครอบครัว
 • คุณประชา – คุณนันทารัตน์  บุญเพ็ชร์ (พี่ต๋อง)
 • คุณรัชชานนท์  บุญเพ็ชร์ (บุตร) (กรมพัฒนาที่ดิน)
 • คุณศักดิ์พงศ์  อัครจิตรานนท์ (กอ.รมน.50)
 • คุณธารารัตน์  อัครจิตรานนท์ และครอบครัว (สมเจริญเฟอร์นิเจอร์)
 • คุณอำนวย  รุ่งเรือง (ส.บ.ท.) (บรรณาธิการนิตยสารดาราภาพยนตร์)
 • คุณสมชาย – คุณเบญจวรรณ  รังษีธนานนท์ และครอบครัว (พสบ.ทอ.1, พสบ.ทร.4, 3A Marketing Co.,Ltd.)
 • คุณพงศ์พิพัฒน์ – คุณศิริจันทร์  พิพิทวิทยากุล (บริษัท ครอปแลนด์ จำกัด)
 • คุณโชคชัย – คุณพัชนี  โชติวัฒนาพงศ์ และครอบครัว (ร้านสุมานันท์, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ)
 • คุณชูเกียรติ  บัวผาง (กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ลิขสิทธิ์เซ็นเตอร์ เอ็มพี 3 โมไบเน็คเวิร์ค จำกัด)
 • คุณชายนพ  อิศราวุธกุล (ผู้สื่อข่าวบันเทิง น.ส.พ.สยามรัฐ)
 • พล.ตรีภุชพงษ์  พงษ์ศิริ (ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2)
 • คุณวรณัน  เทียนสุข (Project Manager, บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟ ไทยวิชั่น จำกัด)
 • คุณชัช  วรพล (ผู้อำนวยการสถาบันสอนการแสดง บ้านสร้างดาว)
 • คุณอุดม  กีรตินันทปรีชา (พสบ.ท.อ.3, ห้องอาการกระติ๊บ)
 • คุณณรงค์รัชช์  มั่นนิธิวรกุล และครอบครัว (พสบ.ท.อ.3, บริษัท เอ็มแอล ครีเอชั่น แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด)
 • คุณเบณ  กุลภัตศรุณ (พสบ.ทอ.6, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)
 • ร.อ.พิกุล – คุณวิยะดา  แย้มทัพ และครอบครัว (กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ฮาเลเดียม จำกัด (รักษาความปลอดภัย))
 • คุณชูรัช  จงเทียมเท่า
 • คุณพิทยา  ศรีบารมี
 • คุณธนวัฒน์  โปนุ้ย
 • คุณศุภิสรา  ธราวัฒน์รัศมี
 • คุณกุลนาถ  ศิลาอ่อน
 • คุณอัศวิน  รัตนประชา(ดารา)
 • บริษัท  มายน์เวย์ ไบโอ ยูเอ็น. (ไทยแลนด์) จำกัด
 • คุณบรรจง-คุณยุภา   อนันต์มานะ
 • คุณจักรพันธ์  กีรตินันนทปรีชา และครอบครัว (ร้านอาหารกระติ๊บ)
 • พ.อ.วราวุธ  สินวัต และครอบครัว (พี่แก้ว)
 • คุณซิม  ไล้ปิติ    ดาบตำรวจประเชิญ  รื่นอายุ (ร้านโรงเตี้ยม ชายคลอง)
 • คุณอุมาพร  นัยนานนท์    คุณฐาณิยา  พงษ์ศิริ (ก้อย)
 • คุณฐิตารีย์  ชัยคุณทวีชลธร (ฟาโรห์)(กรรมการประชาสัมพันธ์,สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย)
 • คุณภักดี  อาชาเทวัญ (ยัง)
 • คุณชลัท  เอกคณานุวงศ์ (ง้วน)
 • คุณสมศักดิ์  อรุณวัฒนภากูล
 • คุณอำนวย  พีระขำ
 • คุณศานติ  ศานติสมภพ (ตง)
 • คุณวีรินทร์ทิรา  นาทองบ่อจรัส
 • คุณธนินวัฒน์  พัฒนวีรคุณ
 • บริษัท  มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด
 • คุณสมยศ  มั่นนิธิวรกุล
 • คุณสุขสันต์  ยศะสินธุ์
 • คุณวันทนา  ปรัชญาธเนศกุล
 • คุณวันเพ็ญ  ถมประเสริญ
 • คุณสมนึก-คุณอำพันธ์  กิจโอสถ
 • คุณสมคิด-คุณอำนวย  กิจโอสถ
 • คุณน้อย-คุณบุญชู  แก้วศรี
 • คุณวิไลวรรณ  ศรีบุดดา
 • คุณวรีรัตน์  พงษ์นิธิวรากุล
 • คุณภัทรานิษฐ์  อภิธนหิรักษ์
 • คุณไตรสิทธิ์  จารุหิรัญศรีกุล
 • คุณละไม  วิชัยวงศ์
 • คุณนพอนันต์-คุณธนเสฏฐ์  จารุหิรัญศรีกุล
 • คุณวินัย-คุณใจทิพย์  ผลอุดม และครอบครัว
 • ครอบครัวอันสำราญ
 • คุณธัณย์จิรา  พงษ์ศิริรัตนา และครอบครัว
 • คุณประสิทธิ์-คุณสุรีย์  เทียมปโยธร
 • คุณม่ทองอยู่  นาคเสน
 • คุณบุญช่วย  เรียงสันเทียะ
 • คุณศุภวรรณ  กองผล
 • คุณบุญไตย์-คุณนิตยา  ศรีโครต และครอบครัว
 • คุณบุญเรือน  พุ่มเรือง และครอบครัว
 • คุณขวัญหทัย  จูมศรีราช และครอบครัว
 • คุณจิรกฤช-คุณหอมจันทร์  ลำเหลือ
 • คุณสมหมาย-คุณสุณีร์  ชูทรัพย์
 • คุณทิพยรัตน์  สุนทรารักษ์ และครอบครัว
 • คุณวรินทร-คุณพรรษชล  มนัสไชยกุล
 • ด.ต.ชลิต  ผ่องใส
 • ครอบครัวดิลกฤทธิ์ดำรง
 • คุณสุภาพร  แก้วจุลศรี
 • คุณเจริญ  ศิริพรชัยกุล
 • คุณนิพนธ์  บุญพึ่งบารมี
 • คุณไพโรจน์  บุดดาวงศ์
 • คุณอร-คุณผ่องพรรณ  อู่มั่น และครอบครัว
 • คุณทัศนี  ชมกลิ่น
 • กิจวัฒนา (เฮียชุ้ง)
 • คุณปราณี  วัฒโน
 • คุณนิลุบล  เทพรัตพชร
 • คุณวิสันต์  ปริญญานุสรณ์
 • คุณรสรินทร์  สุขสุวานนท์ (นุ้ย)
 • คุณประภาส-คุณวาสนา  คุณามาตย์
 • คุณไสว  อัครพรวินิจ
 • บริษัท  งานดี  จำกัด
 • คุณกิตติชัย  อินทร์นุรักษ์ และครอบครัว
 • คุณจำนง  เชียงขันธ์
 • คุณวีระชัย  สินธุเดชา (ร้านวีระชัยบริการ)
 • คุณนภดล  ถิระสุข
 • เอเย่นต์  บุญเลิศ  ดินแดง
 • คุณศักดิ์  ปากพนัง    คุณพิจิตรา  วงษา
 • คุณสดใส  รุ่งโพธิ์ทอง (ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม,อดีต ส.ว.)
 • คุณวิชาญน้อย  ลูกธนบุรี    คุณศักดิ์ชัย  ชำนาญแทน (ศักดิ์  ปากพนัง)
 • จ.ส.อ.พงศ์พรรณ  บุณคง (สัมพันธ์  พัทลุง)
 • คุณสมมาส  ราชสีมา
 • คุณพร  ปิยะโรม
 • คุณชุติมา  หลานย่าโม
 • น้องปรางค์  ศิภาพร
 • คุณคุณเสน่ห์  มณีนาก (ส.เมืองราช น.ส.พ.เอกรัฐ)
 • นุช ณัฐภัสสร  ชำนาญแทน
 • พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์  พรหมสวัสดิ์ (ผกก.สน.ลาดพร้าว)
 • พ.ต.ท.ขวัญชัย  บุญเพ็ชร
 • ด.ต.ไพโรจน์  จุลพล
 • คุณสมัย  พีรี
 • ด.ต.ปองปรีดา  บุญเพชร
 • ด.ต.จักรพงษ์  โพธิสิงห์    คุณบุญเลิศ-คุณทวี  ฮะบุญมี
 • คุณกวิล-คุณนิภา  กองเกตุใหญ่
 • คุณโสภณ-คุณรดา  โสภณชนากุล
 • คุณพิเชษฐ์-คุณชุติกาญจน์  สังข์ทอง
 • คุณประสิทธิ์  เขียวงาม
 • คุณวัชรวิชย์  นวกิจวิบูลย์
 • บริษัท  พาณิชพระนคร (2535) จำกัด
 • คุณพจรี  มั่นนิธิวรกุล
 • คุณจตุพล-คุณศรินญา  มั่นนิธิวรกุล
 • คุณเพ๊ชรไพลิน  มั่นนิธิวรกุล
 • ด.ช.พงศ์วิพัฒน์  มั่นนิธิวรกุล  ด.ญ.ฐิติกานต์  มั่นนิธิวรกุล      ด.ญ.ณัฏฐพัชร์  มั่นนิธิวรกุล อุทิศให้คุณพ่อเจ็งเซียะ  แซ่โง้ว
 • อุทิศให้คุณพ่อมั่นคง  มั่นนิธิวรกุล  อุทิศให้คุณแม่เลิศพร  มั่นนิธิวรกุล    หจก.เซ็นทรัลโปรอิ๊ง แอนด์วานิช
 • หจก.จ.วิวัฒน์  เซอร์วิส (1990) โดยคุณมาลี  มณีแสงเจริญชัย
 • บริษัท คลาสิคสแกน จำกัด
 • บริษัทแสงเจริญเปเปอร์จำกัด โดยคุณภัทรพล (คุณหมง)  ภานุทัศนาภร
 • คุณยุพิน-คุณบุญถิ่น-คุณสมฤดี  มานะเฝ้า
 • บริษัท ศรีวิเศษแอนด์ซันส์ จำกัด โดยคุณวณี  นำชวนชัย    คุณนันทรัชช์  นำชวนชัย
 • คุณโจ้  สุวรรณคำ
 • บริษัท สแตนดาร์ดโรล จำกัด
 • คุณวนิดา  จุนยะพันธ์ (บริษัท ศรีวิเศษแอนด์ซันส์ จำกัด)
 • ห.จ.ก. บางกอกซัพลายแอนด์กราฟิค โดยคุณนิคม  โกมุทธพงษ์
 • คุณสมชาย  มีพิษ และครอบครัว
 • คุณกฤษกรณ์  กังวาฬ และครอบครัว
 • คุณกันย์สินี  ดินสุวรรณกุล
 • บริษัท โอชิ ฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท เคมิโก้ จำกัด
 • หจก.บีวีเค ชิปปิ้ง โดยคุณบวรสมบัติพงศ์
 • คุณแม่เฮียงเน้ย  แซ่ตั้ง
 • คุณสุรชัย  เต็มญารศิลป์ และครอบครัว
 • คุณสุนิสา  เต็มญารศิลป์ และครอบครัว
 • คุณจุรี  สงวนดีกุล
 • คุณอังคณา  บวรสมบัติพงศ์
 • คุณพิดา  โชคสุขชลาลัย
 • คุณธนชัย  ม่วงพูล
 • คุณภูมินทร์  เพชรนิล
 • คุณพงษ์ศักดิ์  ใจธรรม
 • คุณวสันต์  เล็กขาว
 • คุณมานพ  สนอ่อง
 • คุณณัฐชัย  ม่วงพูล
 • คุณพัชรินทร์  ทองศรี
 • คุณสุเทพ  เวสประศาสตร์
 • คุณจารุภา  อุเทศ
 • คุณชาญวิทย์  โสภารัตน์
 • คุณเจริญ-คุณพัทธริกา  รัตนสนธิ
 • คุณสิทธิพล และครอบครัวเพชรนิล
 • คุณประพันธ์  ครรชิตวรกุล และครอบครัว
 • คุณสุวรรณา  พรจิตรจินดา
 • คุณวีระชัย  บวรสมบัติพงศ์
 • คุณประสิทธิ์  ก้องทวีภาล
 • คุณธนกฤษ  อัศวิษณุ
 • คุณปรีชา  มหัทธนะพงศธร
 • คุณนวรัตน์  บวรสมบัติพงศ์
 • คุณอี๊ด  มั่งคั่ง
 • คุณมาลี  บวรสมบัติพงศ์
 • คุณพินิจ  ชีพเลือศักดิ์
 • คุณศุภชัย  ตระนันทสิน
 • คุณวิชชา-คุณภารดี  ธรรมะจมร และครอบครัว
 • บริษัท เอ็น.ที.เอส.อิเล็คทรอนิคส์ โซลูชั่น จำกัด
 • คุณวาริศา  จิรกิจจำรูญ (หจก. ภูริญาเทรดดิ้ง)
 • คุณโชติ  จิรกิจจำรูญ
 • คุณรัตตินันท์  เรืองธรรมรัตน์
 • คุณพิมพ์นิภา  มั่นนิธิวรกุล
 • คุณเปรม  ตรีคำ
 • คุณธิติกร  อังเศวตรุ่งเรือง และครอบครัว
 • ร้านภัทรภัณฑ์ (แฮปปี้แลนด์)
 • คุณสัญชัย  อัศวศรีกุลธร
 • บริษัท  ศิวะไทย และครอบครัว
 • คุณศุภชัย-คุณดวงพร  ศิริเผาสุวรรณกุล และครอบครัว
 • คุณธรรมณุญ-คุณกนกกุล  คุณาปราโมทย์ และครอบครัว
 • คุณณัฐรัตน์  สิริโชติวิทยากร และครอบครัว
 • คุณปรางทิพย์  เลิศถิรกิจ
 • คุณสัมพันธ์-คุณระวีวรรณ  วรรณวัฒนา และครอบครัว
 • คุณกิมกี่  แซ่อึ้ง
 • คุณฉลาด-คุณจิตรา  ถนอมพืช
 • คุณโกมล-คุณกรรณิกา  เดชรุ่งเรือง
 • คุณวณีณัฐ  กิตติ์โชครัตน์
 • คุณชาญณรงค์  บุญเจริญ
 • บริษัท มั่นคงจงเจริญ จำกัด
 • คุณชัญชนันท์  จันทร์สุนิธิกร
 • คุณยงยุทธ  น้อยใจบุญ
 • คุณเทวี  ฉายะวรรณณ์
 • คุณณรงค์-คุณวรรณภา  จันทร์เรืองเพ็ญ
 • คุณประสงค์  จินตะเวช
 • คุณวัชรินทร์-คุณสุทธินี  โรจนนาพิช
 • คุณเยาวลักษณ์  ยิ้มทอง
 • คุณสมจำนวน-คุณรุจี  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 • คุณญนี  สุนันทชัยกุล
 • คุณจันทิรา  ผลาเกษ และครอบครัว
 • คุณมานิตย์-คุณประพารัตน์  กาฬภักดี และครอบครัว
 • คุณสุทรรศน์-คุณทองก้อน  ประตูมณีชัย และครอบครัว
 • คุณสมเกียรติ  เรือนประภัสสร์
 • น.ท.มานะ  รายณะสุข
 • คุณคงฤทธิ์-คุณภัคจิรา  แดงโชติ
 • คุณทอง  เชื้อนาหว้า
 • บริษัท แบลลี่โฮ กราฟิค จำกัด

คณะกรรมการชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

 • นายบุญรอด     สาโสธร     ประธาน
 • นายพงษ์สวัสดิ์     แป้นทอง     รองประธาน
 • นายตระกูล     ขยันหา     รองประธาน
 • นายทองเปลว     จันทร์จรัส     รองประธาน
 • นายชุ่ม     ทรัพย์ผ้าพับ     รองประธาน
 • นายภาสกร     เมณฑ์กูล     รองประธาน
 • นายชัยบรรณชา     รูปคม     รองประธาน
 • นายอภิชาติ     รักพรม     เลขาธิการ
 • นางพรรณี     สาโสธร     เหรัญญิก
 • นายฉลวย     สุภาเกตุ     ปฏิคม
 • นายรุ่ง     ทิศกระโทก     นายทะเบียน
 • นางบังอร     จันทร์จรัส     บรรณารักษ์
 • นายอภิชน     รักพรม     ประชาสัมพันธ์
 • นายปัญญวัฒน์     จาบกระโทก     กรรมการ
 • นายพลกร     เทียมจิตร    กรรมการ
 • นายยุทธพงษ์     ผ้าผิวดี    กรรมการ
 • นายเขมวุฒิ     กำมะหยี่     กรรมการ
 • นายพงษ์ชัย     ภูสวัสดิ์เจริญ     กรรมการ
 • นายสุทธิพงษ์    สาฆ้อง    กรรมการ
 • นายนภดล    บุ่งนาแซง    กรรมการ
 • นายสุริยา    สุวรรณสอน    กรรมการ