จากใจประธานชมรม

ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองรักมาก เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจมาตลอดว่าหากวันหนึ่งผมได้มีโอกาสทำ ผมจะทำให้เต็มที่เพราะสิ่งที่ผมเชี่อมาตลอดว่าสิ่งที่บรรพบุรุษท่านสร้างไว้นั้นมีความหมาย ท่านสร้างไว้เพี่ออะไรทำไมคนรุ่นหลังบางคนบางกลุ่มเขามองไม่เห็นคุณค่าจนทำให้ทรัพย์ของแผ่นดินนี้หายสาบสูญไปกับความไม่รู้เอาหลักกูเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงผลเสียของ และขัดกับเจตนาที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้ลูกหลายสืบทอดพระพุทธศาสนามาตั้งแต่งดึกดำบรรพ์ และทำไมลูกหลานในพื้นที่

 

          หลายท่านกับมองว่าสิ่งที่ตัวเองครอบครองอยู่นั้นเป็นของไม่ดีหรือของเก๊ โดยเชี่อคนที่ตั้งตัวเองว่าเป็นเซียนเป็นคนที่มีความรู้มาชี้นำว่าเป็นของที่คนในพื้นที่อุปโลคขึ้นมาโดยไม่ใช้เหตุและผลมาวิเคราะห์ แต่กับเอาหลักกูมาตอบว่าใช่ไม่ใช่ โดยไม่มีเหตุผล ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความผูกพันธ์กับคนอีสาน เพราะผมและคนในครอบครัวผมก็มีเชื้อของคนอีสานด้วย
 
          ผมได้คลุกคลีกับพระกรุนาดูนมาไม่ต่ำกว่า 30 ปีและได้เห็นอะไรมาหลายอย่างที่เกี่ยวกับพระกรุนาดูน ไม่ใช่จะมีแต่พระเครื่อง ที่เราเห็นมีทั้งพระเนื้อดินเผา มีทั้งไหโบราณ เครื่องปันดินเผา เศษกระดูสัตว์ พระเนื้อสัมฤทธิ์ พระบูชา พระแผ่น หม้อดินรูปสัตว์ต่างๆ   และยังมีอะไรอีกหลายอย่างพระแตกพระหักที่เกิดขึ้นมากับพระกรุนาดูน และบวกกับผมเป็นคนที่ชื่นชอบพระกรุมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นวัยรุ่นกับเพื่อนและชอบไปทำบุญและไปนมัสการพระเกจิหลายองค์ทั่วประเทศเกจิไหนดังกรุไหนแตกผมและเพื่อนไปเกือบทุกที่เพราะศรัทธาและเป็นคนที่ชอบบำรุงพระพุทธศาสนา ทำบุญทำทาน และยังได้ร่วมกับเพื่อนสร้างโบสถ์สร้างศาลา สร้างเจดีย์ เพื่อให้ลูกให้หลายได้ชื่นชมในภายภาคหน้า
 
           เป็นคนชอบสะสมพระกรุมาตลอด พระเข้าใจในความหมาย และความหลากหลายในพุทธศิลป์  พระพุทธคุณ การสร้างก็สร้างมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาจริงๆส่วนพระกรุที่ผมได้สะสมมากที่สุดก็เป็นพระกรุนาดูน และศรัทธามากที่สุด ซึ่งพระกรุนาดูนตั้งอยู่อำเภอนาดูน จังหวัดมาหาสารคาม เป็นเมืองเก่าโบราณมาเป็นพันปีเป็นที่ตั้งของแคว้นนครจัมศรี เป็นพระยุคทวาราวดี หรือ ก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงยุคอัมราวดีซึ่งเป็นยุคที่ใกล้เคียงกับยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชรุ่งเรื่อง ประมาณ พ.ศ 300 เป็นเวลา 2000 กว่าปีก็ว่าได้
หากได้ศึกษาในตำราหลายๆเล่มจะเข้าใจ   ผมและเพื่อนที่ศรัทธาในพระกรุนาดูนเริ่มศึกษาพระกรุนาดูนมาเกือบ 30 ปี สะสมศึกษามาตลอดจากคนกลุ่มเล็กๆที่รู้จักพระกรุนาดูนจนทุกวันนี้ผมเห็นว่าไม่ใช่มีแต่คนในกลุ่มผมเท่านั้นที่รุ้จักและสะสม ตามที่ได้เห็นและสมผัส มีทั้ง พระเถระ องคมนตรี นายพล นายพัน นายร้อย นักการเมือง อดีตนายกรัฐมนตรี ผอ. ข้าราชการ และประชาชน ทั่วประเทศได้เก็บสะสม และยังมีคนที่ต้องการอีกเป็นจำนวนมาก   และในกลุ่มก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะได้ถ่ายทอดความรู้ และได้เผยแพร่ความรู้ เพื่ออนุรักษ์    เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเป็นศิลปะที่บรรพบุรุษถ่ายทอดไว้ในพุทธศิลป์พระเครื่องดินเผา ให้เราได้หวงแหนรักษาไว้ชั่วลูกชั่วหลาน และพวกเราก็ได้ช่วยกันเก็บรักษาตามจุดประสงค์ ของบรรพบุรุษของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่ามิได้
 
            หากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกิน หรือใช่คำพูดที่ไม่สุภาพ  ข้าพเจ้าขอรับแต่เพียงคนเดียว   หากความตั้งใจของกลุ่มและข้าพเจ้าที่ตั้งใจทำไปด้วยความบริสุทธิ์  ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากลโลก พร้อมทั้งพระแม่คงคา   พระแม่ธรณี และสิ่งศักดิ์ในนครจัมปาศรีจงคุ้มครอง ให้พวกเราได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจจงประสบแต่ผลสำเร็จลุล่วงทุกสิ่งทุกประการเทอญ………..
 
 
จากใจประธานชมรมสงวนพระธาตุนาแห่งประเทศไทย
บุญรอด…