คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายชาตรี  ศรียาภัย
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย